Badanie

Krwawienie wewnątrzczaszkowe

W przypadku podejrzenia krwawienia do substancji mózgowej lub przestrzeni płynowych poszukuje się w pierwszym rzędzie tętniaków. 50% tych wrodzonych anomalii rozwojowych naczyń znajduje się w obrębie tętnic łączących przednich lub gałęzi łączącej przedniej, czyli w wewnątrzczaszkowych połączeniach obu tętnic szyjnych. W wypadku ucisku tętnic wewnątrzczaszkowych przez krwiak rozpoznanie nieprawidłowości w ich obrębie może być niemożliwe. Trudność tę udaje się pokonać wprowadzając podczas angiografii cewnik daleko do podstawy czaszki lub nawet do wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej. Wstrzyknięcie środka cieniującego powoduje krótkotrwałe przepełnienie naczyń, nawet w przypadku ich zwężenia, tak że tętniak może się stać widoczny. Stwierdzenie u chorego z klinicznym podejrzeniem krwawienia wewnątrzczaszkowego, zmian rozwojowych w układzie tętniczo-żylnym pozwala na korzystną prognozę, ponieważ zabieg operacyjny stwarza choremu dobre szansę. W rozmiękaniu mózgu z przemieszczeniem jego masy rokowanie jest gorsze niż w zwykłej niedrożności naczynia.