Badanie

Podejrzenie wodobrzusza

Falowanie jest objawem palpacyjnym raczej niepewnym, ale w przypadku podejrzenia wodobrzusza należy je jednak sprawdzić. Przy występowaniu płynu badanie brzucha jest utrudnione i udaje się częściowo za pomocą metody tzw. balotowania. Ważne jest stwierdzenie ewentualnego powiększenia śledziony, gdyż świadczy ono o prawdopodobieństwie choroby wątroby. Należy też dokładnie sprawdzić uogólnioną lub miejscową bolesność uciskową, z uwzględnieniem badania w obrębie prostnicy i w pochwie. Przy każdym powiększeniu brzucha zastosować należy również badanie metodą osłuchiwania. W rachubę wchodzą szmery naczyniowe nad wątrobą lub nad pępkiem (nadciśnienie wrotne); poszukuje się też szmeru tarcia w obszarze wątroby i śledziony. Za pomocą opukiwania można ustalić poziom płynu. W wypadku obecności wolnego płynu w jamie brzusznej granice stłumienia bocznego przemieszczają się w zależności od położenia ciała . Bardzo małe ilości płynu można jeszcze niekiedy stwierdzić w pozycji kolankowołokciowej pacjenta. Opukiwanie służy nie tylko do ustalenia obecności i granic płynu, ale do różnicowania pomiędzy wodobrzuszem a dużymi guzami, torbielami jajnika, atonią rozdętego pęcherza moczowego i powiększoną macicą. W wypadkach wątpliwych użytecznym badaniem okazuje się ultrasonografia, a w niektórych wypadkach punkcja jamy brzusznej.