Badanie

Tomografia komputerowa

Wprowadzona w ostatnich latach tomografia komputerowa jest nie tylko badaniem całkowicie bezpiecznym, ale daje szerszy wgląd w istotę zmian patologicznych w mózgu. Niespokojne zachowanie się chorych nieprzytomnych wymaga, jak przy angiografii, rozważenia wykonania badania w uśpieniu. Badanie to pozwala na ustalenie miejsca krwawienia, a nawet stadium organizacji krwiaka, może wykazać stopień obrzęku mózgu i ujawnić ogniska rozmiękania. Pneumoencefalograjia jest u chorego nieprzytomnego raczej niepożądana, chyba, że jest to z określonych wglądów konieczne. Dotychczas mówiliśmy jedynie o zaburzeniach świadomości i stanie nieprzytomności jako o klinicznie ujemnych objawach uszkodzenia mózgu. Jednakże zdarza się, że podobne uszkodzenie może wywołać nadmierne reakcje w postaci drgawek padaczkowych lub zaburzeń psychicznych, do których zalicza się również stan majaczeniowy. Istotne znaczenie dla rozpoznania ma w przypadkach napadów padaczki badanie elektroencefalograficzne. Pozwala ono na głębszą ocenę zjawiska niż sama tylko obserwacja kliniczna. Drgawki mogą wystąpić w każdym schorzeniu, które powoduje zmiany anatomiczne lub metaboliczne w mózgu. Częste napady wymagają natychmiastowego leczenia, jeszcze przed postawieniem ostatecznego rozpoznania, podobnie jak w kardiologicznych stanach zagrożenia życia. Wykonanie elektroencefalogramu jest jednak jeszcze na wielu oddziałach intensywnej opieki, jak i w praktyce ambulatoryjnej, technicznie bardzo trudne.