Choroby

Autyzm – terapia

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia psychodynamiczna to jedna z powszechniej stosowanych terapii psychicznych zaburzeń. Została ona oparta na freudowskiej psychoanalizie. Istotą tej metody jest założenie, że każdy objaw neurotyczny wywoływany jest przez ukryty, nieświadomy popęd, cenzurowany przez naszą świadomość. Założeniem terapii psychodynamicznej jest przyjęcie istnienia tak zwanego funkcjonalnego niedostosowania, które rozwinęło się we wczesnym dzieciństwie, oddziałującego na życie pacjenta późniejsze.

Opinie o terapii psychodynamicznej

Opinie dotyczące same metody terapeutycznej są rozmaite, podczas gdy wśród badaczy dominuje ton przychylny ze względu na pewne zalety terapii psychodynamicznej. Naczelnym celem psychoterapii jest docieranie do podłoża problemów, które wywołały zaburzenia osobowości, stąd nacisk kładziony jest na zmianę zachowania oraz struktury osobowości pacjenta.

Skuteczność terapeutyczna

Terapia psychodynamiczna bazując nie tylko na założeniach stałych psychoanalizy, zwykle dopuszcza także najnowszy dyskurs w tej dziedzinie, co powoduje wzrost  skuteczności, przy czym terapeuta może bardziej adekwatnie dobrać metodę postępowania do konkretnych problemów pacjenta.