Choroby

Siatkowica

Siatkowica złośliwa cechuje się rozrostem komórek siateczki w układzie limfatycznym i innych tkankach. Te rzadkie choroby występują w każdym okresie życia i mają przebieg ostry lub podostry. Do ich głównych objawów należą rzuty gorączki, guzowate nacieki w skórze, powiększenie śledziony i wątroby oraz, nie zawsze, węzłów chłonnych. Bardzo rzadko występuje też pancytopenia. Obok siatkowicy pierwotnej występują też siatkowice odczynowe, które rozwijają się jako następstwo przewlekłych infekcji. W ziarniniakach siateczki lub w histiocytozie X obserwuje się również uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Występuje w nich proliferacja zróżnicowanych histiocytów ze skłonnością do składowania cholesterolu. Można wśród nich rozróżnić następujące postacie: Ostra postać dziecięca z plamistogrudkowymi zmianami skórnymi, gorączką, powiększeniem śledziony i wątroby, ubytkami kostnymi, pancytopenia. Śmierć następuje w ciągu tygodni lub miesięcy. Postać przewlekła występująca przeważnie u dzieci i młodzieży. Do objawów choroby należą: destrukcja kości, zmiany skórne, powiększenie śledziony i wątroby. Wytrzeszcz i moczówka prosta są w niej raczej rzadkie. Zajęcie węzłów chłonnych jest objawem niestałym. Ziarniniak kwasochlonny. W postaci tej obok histiocytów obecne są liczne komórki kwasochłonne.