Choroby

Współruchy

Aktywnym próbom pacjenta zgięcia palców porażonej ręki towarzyszy często równoczesne zgięcie w stawie łokciowym, a prostowanie palców porażonej dłoni może wywoływać prostowanie stawu łokciowego. Analogiczne objawy obserwuje się w kończynach dolnych. Często występują współruchy: ziewanie może u osoby z porażeniem połowiczym wywołać synergię prostowania porażonej kończyny górnej, silny ruch porażonej nogi prowadzi do niezamierzonego ruchu porażonej ręki, przy czym może się ustalić synergia prostowania lub zginania. Ruchy porażonej kończyny często łatwiej jest wywołać, jeżeli równocześnie zamierzone zostaną izometryczne ruchy po stronie zdrowej. Wzmożone napięcie mięśni. W niedowładach i porażeniach połowiczych po stronie chorej rozwija się na kończynach górnych napięcie kurczowe z przy-wiedzeniem w stawie barkowym, ze zgięciem i nawróceniem przedramienia oraz zgięciem palców dłoni. W porażonej kończynie dolnej dochodzi do skurczowego napięcia przywodzicieli i mięśni wyprostnych. Zwiększenie napięcia przejawia się oporem przy próbie nagłego zgięcia lub prostowania, powoli słabnącym.