Choroby

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest objawem polegającym na tym, że dochodzi do mimowolnego wycieku moczu w trakcie wysiłku, kaszlu lub kichania, czyli podczas czynności powodujących wzrost ciśnienia w brzuchu. W fazie początkowej mocz bywa gubiony przy wysiłku fizycznym dużym, jednak stopniowo choroba postępuje i dochodzi do tego, że nawet chodzenie powoduje wyciek moczu. W najcięższych postaciach gubienie moczu ma miejsce także w spoczynku. Ten rodzaj zaburzenia powodowany jest nieprawidłowym mechanizmem zamykania cewki moczowej. Wyróżnia się dwa rodzaje wysiłkowego NTM, które często współistnieją, a mianowicie anatomiczny ( dotyczy nadmiernej ruchomości pęcherza i cewki moczowej), oraz zwieraczowy (dotyczy osłabienia mięśnia zwieracza cewki). Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyczy zwłaszcza kobiet. Szacunki pokazują, że wysiłkowe NTM ma miejsce u co siódmej kobiety w wieku powyżej 20 lat. Przeważnie do przyczyn wysiłkowego NTM u kobiet zalicza się wady wrodzone, poród, radioterapia, niedobory hormonalne związane z okresem przekwitania, przebyte operacje cewki moczowej, czy też wrodzona wada tkanki łącznej. Czynnikami predysponującymi są czynniki genetyczne, rasa, płeć, czynniki anatomiczne i neurologiczne.