Choroby

Występowanie białaczki

Choroba może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak spotyka się ją od 4 do 7 dekady życia. Do objawów pierwszoplanowych należy uogólnione powiększenie węzłów chłonnych i zmiany skórne. Śledziona bywa niekiedy bardzo duża. Częste są zaburzenia syntezy białka. Rzadko natomiast występuje niedokrwistość typu hemolitycznej nabytej. Trombocytopenia pojawia się dopiero w późniejszym okresie. Szpik wykazuje przewagę komórek limfatycznych, ale nie jest to objaw konieczny. W ostrych białaczkach (z niedojrzałymi komórkami) występują wszystkie formy przejściowe: od postaci aleukemicznych, ze zmniejszeniem całkowitej liczby leukocytów, do postaci leukemicznych z liczba leukocytów powyżej 100i09/l. Ponadto charakteryzuje chorobę niedokrwistość i trombocytopenia. tak że w postaciach aleukemicznych powstaje obraz pancytopenii. Leukocyty są nie w pełni dojrzałe. Często trudno zaszeregować je do układu białokrwinkowego lub limfocytowego. Na właściwe zaklasyfikowanie pozwalają niekiedy reakcje cytochemiczne. Typowo widzi się w komórkach wąski, niebieski rąbek cytoplazmy i duże pulchne, często wielokształtne jądra z dużymi jąderkami. Istnieje jednak wiele odmian. Za mielotycznym charakterem komórek przemawiają ciemnoczerwone, pałeczkowatego kształtu wtręty w cytoplazmie.