Choroby

Zakrzepy

W przypadkach ostrej niedrożności bez objawów miażdżycy zarostowej lub miażdżycowego rozszerzenia tętnic i przy braku wspomnianych wyżej zmian w sercu należy myśleć o ostrym zakrzepie w nie zmienionych w większym stopniu naczyniach. W takim wypadku rozpoznanie jest możliwe tylko na podstawie wyniku arteriografii. Nierzadko też zdarzają się mnogie zakrzepy. Ostra niedrożność tętnicy z powodu zakrzepu jest natomiast bardzo prawdopodobna u osób z objawami zarostowych zmian w obrębie układu tętniczego. Przyczyną ostrego zamknięcia światła tętnicy może być również urazowe uszkodzenie tętnicy. Dochodzi do niego zwykle wskutek spowodowanego naporem strumienia krwi wywinięcia się do światła naczynia naderwanej wewnętrznej warstwy ściany naczyniowej. Przy tego rodzaju uszkodzeniach, spowodowanych tępym urazem, często nie stwierdza się obrażeń zewnętrznych, ale potwierdzające dane można uzyskać na podstawie wywiadu. Zamknięcie światła naczynia przez tętniak rozwarstwiający dokonuje się na drodze śródściennej tamponady. Charakterystycznym objawem jest ostry ból w miejscu rozwarstwienia i często wstrząs. Ponieważ miejscem powstania tętniaka rozwarstwiającego jest najczęściej aorta brzuszna i/lub piersiowa, zwykle dochodzi do ostrego niedokrwienia obu kończyn dolnych.