Choroby

Zatrzymanie moczu

Całkowite zatrzymanie moczu jest objawem w chorobach gruczołu krokowego, ale może też wystąpić w zwężeniu cewki moczowej, w obrzmieniu błony śluzowej cewki pod wpływem zimna, po spożyciu piwa i in. Jest ono również objawem chorób rdzenia, jak poprzeczne zapalenie rdzenia, wiąd rdzenia, stwardnienie rozsiane i tarń dwudzielna. Nietrzymanie moczu, czyli bezbolesne wyciekanie moczu kroplami, występuje w zaburzeniach rozwojowych narządów moczowopłciowych, jak rozszczep pęcherza, pozapęcherzowe ujście moczowodu, wierzchniactwo, dużego stopnia spodziectwo, hermafrodytyzm, dalej przy uszkodzeniu pourazowym zwieracza pęcherza lub jako objaw towarzyszący po operacjach. Nietrzymanie moczu jest też objawem przedziurawienia lub przetoki pęcherzowej. Względne nietrzymanie moczu obserwuje się u kobiet z osłabieniem mięśni dna miednicy, ze zstąpieniem pochwy lub rozejściem się mięśnia zwieracza pęcherza przy schodzeniu z gór, w czasie kaszlu czy śmiechu, podczas gdy w pozycji leżącej zwieracz jest zamknięty. Mimowolne moczenie nocne jest to szczególna postać nietrzymania moczu, w której dochodzi do bezwiednego moczenia się podczas głębokiego snu. Obserwuje się je prawie wyłącznie u dzieci i niekiedy do krótkiego okresu po dojrzewaniu.