Badanie

Za pomocą USG genetycznego istnieje możliwość bardzo dokładnego zbadania stanu wszystkich organów wewnętrznych płodu, takich jak serce, żołądek, nerki, pęcherz moczowy itp., jak również poszczególnych części morfologicznych, w tym tułowia, głowy oraz kończyn dolnych i górnych. Badanie pozwala ponadto sprawdzić tak zwaną przezierność fałdu karkowego (NT), czyli inaczej, w okolicach … Czytaj dalej

Badanie

Badania USG tarczycy pozwalają na stawianie dokładnych ocen wielkości ewentualnych zmian tego gruczołu. USG tarczycy to badanie szybkie, bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne. Do bardzo ważnych spraw należy świadomość, jak przebiegają badania USG tarczycy, a także czy i jakie istnieją wskazania do wykonania USG tarczycy, i jakie zaburzenia metoda pozwala rozpoznać

Czytaj dalej
Badanie

Tłuszcz jest w głównej mierze materiałem energetycznym. Jednak mechanizmy biologiczne sięgają po ten materiał jako po ostateczność. Tłuszcze to dla organizmu swego rodzaju zapas energetyczny na najcięższe czasy.
Istotne jest ze zdrowotnego punktu widzenia, aby tkanka tłuszczowa byłą ciągle na poziomie określanym jako minimalny.W błędzie jednak jest ten, kto uważa, … Czytaj dalej

Badanie

Diagnostyka różnicowa, czy też rozpoznanie różnicowe, jest postępowaniem diagnostycznym mającym na celu określanie jednostkowego stanu zdrowia lub całej populacji oraz czynników wpływających na ten stan. Z diagnostyką różnicową ściśle związana jest medycyna oparta na faktach. Za protoplastę medycyny opartej na faktach uważa się Ignaza Semmelweisa, wiedeńskiego lekarza, który w 1840 … Czytaj dalej

Badanie

Przyjmuje się, że ludzie dorośli powinni odbywać badania wzroku średnio raz na dwa lata, a to z tej prostej przyczyny, że wraz z ukończeniem 40 roku życia rozwijają się choroby takie jak jaskra, czy też zwyrodnienie plamki (AMD). Choroby te na skutek zaniedbań w niniejszym temacie mogą prowadzić nawet do … Czytaj dalej

Badanie

Ultrasonografia, USG jest zastosowaniem ultradźwięków do badań i obrazowaniem tkanek w medycynie i weterynarii. Ultrasonografia jest formą nieinwazyjnej, atraumatycznej metody diagnostyki obrazowej, pozwalającej na uzyskiwanie obrazów przekroju badanych obiektów. Ultrasonografię cechuje duża dokładność, dzięki tej metodzie możliwe jest wykrycie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

Urządzenie ultrasonograficzne … Czytaj dalej

Badanie

Dla rozpoznania etiologii choroby niezbędne bywa często badanie morfologiczne węzła. Obraz cytologiczny zmian uzyskuje się dzięki biopsji przezskórnej, wykonanej cienką igłą, jednak z reguły należy pobrać cały węzeł do badania histologicznego. Próbne wydacie powinno być wykonane przy każdym, izolowanym lub uogólnionym, nie wyjaśnionym w sposób bezsporny powiększeniu węzłów chłonnych! Węzły … Czytaj dalej

Badanie

Wprowadzona w ostatnich latach tomografia komputerowa jest nie tylko badaniem całkowicie bezpiecznym, ale daje szerszy wgląd w istotę zmian patologicznych w mózgu. Niespokojne zachowanie się chorych nieprzytomnych wymaga, jak przy angiografii, rozważenia wykonania badania w uśpieniu. Badanie to pozwala na ustalenie miejsca krwawienia, a nawet stadium organizacji krwiaka, może wykazać … Czytaj dalej

Badanie

Istotna dla początku choroby jest sytuacja życiowa, w jakiej znajdował się pacjent w momencie zachorowania. Mniejsze znaczenie mają przy tym same fakty, a większe sposób przeżywania ich przez pacjenta. Również i w tym przypadku ogólna i neutralnie brzmiąca zachęta: „Czy nie mógłby Pan (Pani) opisać swego stanu przed wystąpieniem choroby?” … Czytaj dalej

Badanie

Różnicowanie sinicy centralnej i obwodowej utrudnia fakt, że w powstaniu sinicy mogą brać udział oba mechanizmy. Na ogół jednak udaje się, dokładnie badając chorego, ustalić typ sinicy lub jej mieszaną postać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odcień siniczego zabarwienia skóry, zależny od szerokości naczyń skórnych i zawartości hemoglobiny. W … Czytaj dalej