Choroby

Autyzm jest złożonym zaburzeniem rozwojowym i w funkcjonowaniu układu nerwowego ośrodkowego. Autyzm charakteryzuje się zakłóceniem zdolności komunikowania uczuć i w budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, charakteryzuje się także zubożeniem zachowań i stereotypowością zachowań, jak również trudnością w integracji zmysłowych wrażeń. Cechą naczelną autyzmu jest poczucie alienacji chorego, który ma poczucie przebywania … Czytaj dalej

Choroby

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które ujawniając się najczęściej w ciągu pierwszych trzech lat życia jest klasyfikowany jako rezultat zaburzeń neurologicznych, które oddziałują na prace mózgu. Według statystyk, autyzm i jego pochodne, występuje raz na 500 osób, występując u chłopców cztery razy częściej niż u dziewczynek. Parametry takie jak stopa życiowa, … Czytaj dalej

Choroby

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia psychodynamiczna to jedna z powszechniej stosowanych terapii psychicznych zaburzeń. Została ona oparta na freudowskiej psychoanalizie. Istotą tej metody jest założenie, że każdy objaw neurotyczny wywoływany jest przez ukryty, nieświadomy popęd, cenzurowany przez naszą świadomość. Założeniem terapii psychodynamicznej jest przyjęcie istnienia tak zwanego funkcjonalnego niedostosowania, które

Czytaj dalej
Choroby

Depresja posiada pewne stałe objawy, których nie wolno ignorować. Jest to bardzo często wrażenie lub uczucie jak gdyby wszystko było teraz beznadziejne, pozbawione sensu, począwszy od prostych spraw po te najbardziej zawiłe. Depresja to często poczucie bezsensu, w tym poczucie braku jakiegokolwiek sensu życiowego, który niemal woła o to, by … Czytaj dalej

Choroby

W leczeniu uzależnień kluczową rolę często pełni program dwunastu kroków, realizowany w wielu ośrodkach w kraju, a w nim ściślej krok dziesiąty. To pierwszy z trzech ostatnich kroków, który uczy, jak żyć na co dzień w trzeźwości, bez bagażu przeszłości. Tego powracający do zdrowia uzależniony musi się uczyć, bo nigdy … Czytaj dalej

Choroby

Leczenie alkoholizmu bardzo często sprowadza się lub jest wspomagane programem dwunastu kroków, wśród których krokiem niezwykłym jest krok dziewiąty, ponieważ to krok dziewiąty sugeruje, aby zadośćuczynić osobiście wszystkim, którzy odczuli negatywne skutki naszego uzależnienia. Zadośćuczynić, to nie znaczy przeprosić. To bardzo częste nieporozumienie. Ktoś na początku drogi trzeźwości mówi „to … Czytaj dalej

Choroby

Sen sprawia rozluźnienie mięśni kontrolujących pracę górnych dróg oddechowych. Niekiedy jednak dochodzi do nadmiernego rozluźnienia powodującego, że podniebienie miękkie oraz języczek opadają, powodując w następstwie tego zwężanie dróg oddechowych górnych. To wtedy właśnie dochodzi do chrapania. Tymczasem ma miejsce również często nadmierne zwężanie oddechowych dróg, powodując problem z oddychaniem, a … Czytaj dalej

Choroby

Poradnia psychologiczna jest ważnym miejscem leczenia uzależnień. Pomaga wypracować lepsze sposoby reagowania zachowań, które nie budzą poczucia winy, żalu i nie obniżają poczucia własnej wartości. Ale po to żeby żyć w taki sposób, godny, który budzi szacunek do samego siebie i innych, zdrowiejący uzależniony musi sobie poradzić z brzemieniem przeszłości, … Czytaj dalej

Choroby

W wielu ośrodkach leczenia uzależnień realizowany jest program dwunastu kroków, a wśród nich bardzo istotny krok siódmy. Otóż krok siódmy to niezwykły krok, bo niby nic przy nim nie należy robić, ponieważ prosimy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady. Są tu ważne trzy elementy. Po pierwsze prosimy Go w … Czytaj dalej

Choroby

Istnieją trzy techniki usuwania endometriozy przy pomocy operacji. Jedną z nich jest elektrokoagulacja wykonywana za pomocą elektrod koagulujących, czyli prądu elektrycznego. Następną z metod jest wycinanie wykonywane za pomocą nożyczek lub skalpela. Trzecią z kolei jest waporyzacja dokonywana za pomocą noża plazmowego lub lasera, który posiada odpowiednie właściwości.

W przypadku … Czytaj dalej