Objawy

Objawów autyzmu jest wiele. Najbardziej znane to takie, gdy dziecko ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk lub nie reaguje na ból, sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w rutynie, jeśli mówi, to zwykle na jeden temat, nie biega w podskokach, nie balansuje rękami, chodzi drobnym krokiem, raczej jest spętane ruchowo, nie porusza … Czytaj dalej

Objawy

Zmiany reaktywne w granulocytach obojętnochłonnych wyrażają się występowaniem w cytopłazmie grubych, barwiących się na niebieskofioletowo ziarnistości, obecnością ciałek Dbhlego i wreszcie mniej lub bardziej zaznaczoną wakuołizacją. Ciałka Dohlego obserwuje się głównie w płonicy i w zapaleniu płuc, wakuolizację — w zapaleniach płuc, w posocznicach, w białaczkach i w chorobach wątroby. … Czytaj dalej

Objawy

Wielomocz w chorobach nerek wskazuje na upośledzenie zdolności zagęszczania moczu i towarzyszy mu zawsze uczucie pragnienia z upośledzeniem łaknienia. Wreszcie wymienić należy Wielomocz pochodzenia nerwowego (zdenerwowanie, obawa przed egzaminami itd.), zwiększenie wytwarzania moczu w miażdżycy tętnic wieńcowych, w dławicy piersiowej. W związku z wiełomoczem omówienia wymaga wzmożone wydalanie moczu w … Czytaj dalej

Objawy

W uszkodzeniu drogi piramidowej lub pola ruchowego kory stwierdza się obok przeciwstronnego kurczowego niedowładu bardziej lub mniej widoczne, również przeciwległe porażenie nerwu twarzowego w okolicy ust z małym udziałem zaburzeń unerwienia powiek i czoła. Porażenie ośrodkowe nerwu twarzowego tym właśnie się różni od porażenia obwodowego, że w tym ostatnim gałęzie: … Czytaj dalej

Objawy

Do poznanych w ostatnich czasach egzogennych czynników szkodliwych, które wywołują zmiany podobne do spotykanych w twardzinie, należy chlorek winylu, wdychany podczas produkcji polichlorku winylu. Wyeliminowanie wpływu tego związku powoduje cofnięcie się objawów skórnych, ale zmiany obliteracyjne tętnic palców są nieodwracalne. U jednej trzeciej pacjentów z postępującą twardziną, choroba zaczyna się … Czytaj dalej

Objawy

Spontaniczne krwawienia, niezależnie od przyczyny, mogą same przez się, na zasadzie „błędnego koła”, stać się przyczyną lub współprzyczyną dalszych krwawień. Pewną wymowę diagnostyczną ma również wiek pacjenta. Nigdy nie wolno też pominąć wypytania chorego, jakie przyjmował leki, szczególnie w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających wystąpienie krwawienia. W analizie przyczyn krwawień i … Czytaj dalej

Objawy

Istota rumienią guzowatego polega na tworzeniu się w skórze guzów z żywoczerwoną powierzchnią skóry ponad nimi. Guzy są bolesne, przynajmniej przy ucisku. Najczęstszym miejscem występowania zmian są przednie powierzchnie podudzi, rzadziej przedramiona i uda, sporadycznie ramiona i głowa. Nie stwierdza się zmian, w obrębie tułowia. W okresie gojenia zmiany stają … Czytaj dalej

Objawy

Do najczęstszych przyczyn wodobrzusza należą: marskość wątroby, przerzuty raka do otrzewnej, niewydolność mięśnia serca i nerczyca. Niektóre z tych chorób mogą współistnieć, np. marskość wątroby i rak pierwotny wątroby. Jest zatem ważne, ażeby nie zadowalać się jednym tylko rozpoznaniem. W zależności od wstępnie sugerowanego rozpoznania wykonuje się dalsze badania radiologiczne … Czytaj dalej

Objawy

W prodromalnym, bezżółtaczkowym okresie wirusowego zapalenia wątroby (3—9 dni) jest ona nieco powiększona i bolesna przy ucisku. Po wystąpieniu żółtaczki i poprawie stanu ogólnego wątroba znacznie się powiększa i jej brzeg staje się tępy. Wyczuwalna też jest już zwykle śledziona. Wirusowe bezżółtaczkowe zapalenie wątroby pozostaje często nie rozpoznane; wątroba może … Czytaj dalej

Objawy

Ważnym objawem wskazującym na toczący się proces zapalny jest przyśpieszenie opadania krwinek. Gwałtowne opadanie słupka krwinek w rurce wstawionej do lodówki wskazuje na obecność zimnych aglutynin, podczas gdy zgalaretowacenie osocza i zahamowanie opadania przemawia za obecnością krioglobulin. Ponieważ poliglobulia i czerwienica prawdziwa mogą powodować objawy ostrego niedokrwienia, należy w każdym … Czytaj dalej