Zaburzenia

W zespole żyły głównej górnej obrzęk dotyczy głowy, klatki piersiowej i ramion. Do typowych objawów należy sinica górnej części ciała i wyraźnie widoczne żyły krążenia obocznego. Do najczęstszych przyczyn należą: rak płuca, guzy śródpiersia, zwłaszcza przerzutowe, samoistne zwłóknienie śródpiersia, zaciskające zapalenie osierdzia, tętniak aorty, zakrzepowe zapalenie żyły. Jeżeli zespół rozwinął … Czytaj dalej

Zaburzenia

Określenie „zespół pozakrzepowy” dotyczy zaburzeń czynności układu żylnego, jako następstwa przebytego zakrzepu żył głębokich kończyn dolnych i miednicy. Głównym objawem zespołu jest obrzęk kończyny. Tylko część pacjentów jest świadoma powiązań między obserwowanymi objawami i przebytym zakrzepem żylnym. Występuje on często dopiero po kilku miesiącach od czasu zakrzepu. Obrzęki dotyczą głównie … Czytaj dalej

Zaburzenia

Tego rodzaju zawroty spowodowane są chorobami VIII nerwu czaszkowego lub jąder przedsionkowych i dróg łączących. Na zawroty skarżą się pacjenci na początku albo w przebiegu stwardnienia rozsianego, ponieważ nierzadko ogniska sklerotyczne występują w obszarze pnia mózgu. Najcięższe zawroty z uczuciem wirowania widuje się w ostrym zespole robaka, zakrzepie tętnicy móżdżkowej … Czytaj dalej

Zaburzenia

Zawroty są najważniejszym objawem uszkodzenia narządu przedsionkowego. Termin ten używany jest dla określania wielu różnych doznań, które w zależności od umiejscowienia i patogenezy mają też różne znaczenia. Według definicji Braina zawroty są: „uświadomieniem zaburzonego położenia ciała w przestrzeni”. Należą one do wrażeń znanych prawie każdemu. Są przeważnie procesem psychicznym, w … Czytaj dalej

Zaburzenia

Oznaczenie zasobu wolnej wody jest natomiast możliwe głównie na podstawie badań laboratoryjnych: oznaczenia molarności i/lub zawartości sodu w surowicy. Do objawów hipomolarności, czyli „zatrucia wodnego”, należą: zmęczenie, osłabienie, bóle głowy, nudności, brak łaknienia, apatia lub niepokój, drżenia i kurcze mięśni, kurcze brzucha i wymioty, ograniczenie świadomości i majaczenia, napady ogniskowych … Czytaj dalej

Zaburzenia

Zapalenie neuronu przedsionkowego przebiega bez udziału narządu słuchu, w postaci ostro występujących napadowych zawrotów z wymiotami. Objawy trwają dni i tygodnie. Zawroty ustępują całkowicie po 4—6 tygodniach. Choroba powstaje w następstwie zapalenia górnych dróg oddechowych lub innej choroby infekcyjnej. Przy badaniu przedsionka stwierdza się samoistny oczopląs poziomo-rotacyj-ny, który wobec jednostronnego … Czytaj dalej

Zaburzenia

Odcinkowe zapalenie żył powierzchownych może wystąpić w żyłach pierwotnie nie zmienionych albo w obrębie żylaków. W takich wypadkach droga od objawu do rozpoznania jest łatwa, ponieważ zapalenie żyły w postaci zaczerwienienia i bolesnego nacieku w jej otoczeniu jest widoczne i wyczuwalne. W wędrującym zapaleniu żył chodzi o nawracające zapalenie krótkich … Czytaj dalej

Zaburzenia

Rozpoznaje się je na podstawie obrazu neurologicznego, wskazującego na zajęcie dróg doprowadzających lub odprowadzających. Przy niedowładzie poprzecznym (para- lub tetrapareza) bez oznak udziału obwodowego układu nerwowego i bez objawów sensorycznych rozpoznać należy spastyczne porażenie rdzeniowe. Przy skojarzonym uszkodzeniu ośrodkowego i obwodowego neuronu ruchowego, z przewagą objawów z tego ostatniego, mamy … Czytaj dalej

Zaburzenia

Rzadko zdarza się lekarzowi być świadkiem takich krótkotrwałych utrat przytomności. Zwykle podstawą rozpoznania i leczenia, a także rokowania, są dane uzyskane od pacjenta i osób z jego otoczenia. Ze względu na krótkotrwałość zaburzeń nie udaje się również wykonać w czasie napadu zapisu ekg i eeg. Próby ustalenia właściwego rozpoznania natrafiają … Czytaj dalej

Zaburzenia

Bladość skóry może być spowodowana tylko dwiema przyczynami: albo zaburzeniem ukrwienia, albo niedokrwistością. Rozpoznanie lub wyłączenie niedokrwistości jest łatwe. Bladość należy do ważnych objawów wstrząsu, ale poza nim powoduje ją bardzo wiele przewlekłych chorób: choroby bakteryjne, jak bakteryjne zapalenie wsierdzia lub gruźlica, zapalenie nerek, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła niewydolność mięśnia … Czytaj dalej