Objawy

Nerwowość

Terminem nerwowość określa się zespół objawów wskazujących na nadpobudliwość, przy której ogólnie nie stwierdza się istotnych braków psychicznych, fizycznych lub niemożności uporania się z problemami życiowymi. Przy istnieniu objawów nerwowości nie obserwuje się upośledzenia procesów psychicznych, tak że myślenie, wola i działanie nie są zaburzone wskutek trudności koncentracji, podejmowania decyzji czy braku inicjatywy. Przeciwnie, widuje się osoby nerwowe o wyjątkowej sprawności umysłowej. Zespoły neurasteniczne nie różnią się w sposób zasadniczy od nerwowości. Można je traktować jako szczególną formę objawów nerwowości, do której dochodzi decydująca cecha niemożności. Z jednej strony neurastenia charakteryzuje się nadpobudliwością, z drugiej ogólną słabością, uczuciem zmęczenia i wyczerpania i wynikającą z nich zmniejszoną sprawnością. Ta niesprawność jest wyraźnie widoczna zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Pacjenci skarżą się, że dosłownie nie mają siły do wykonania jakiejkolwiek pracy, że są wyczerpani psychicznie i ich zdolności umysłowe są coraz bardziej ograniczone, w rezultacie istotnie dochodzi w końcu do upośledzenia sprawności.