Objawy

Uszkodzenia w obrębie móżgu

W uszkodzeniu drogi piramidowej lub pola ruchowego kory stwierdza się obok przeciwstronnego kurczowego niedowładu bardziej lub mniej widoczne, również przeciwległe porażenie nerwu twarzowego w okolicy ust z małym udziałem zaburzeń unerwienia powiek i czoła. Porażenie ośrodkowe nerwu twarzowego tym właśnie się różni od porażenia obwodowego, że w tym ostatnim gałęzie: ustna, powiekowa i czołowa, dotknięte są w równym stopniu. Zbaczanie języka ku stronie porażonej nie jest objawem stałym. Uszkodzenie w tylnym odcinku płata czołowego może się objawić wyłącznie w postaci połowiczego niedowładu spa-stycznego. Dyskretnemu niedowładowi połowiczemu przy uszkodzeniu płatów czołowych może towarzyszyć jednostronny objaw w postaci przymusu chwytania, albo też przy silnym podrażnieniu ostrym przedmiotem powierzchni dłoni można wywołać odruch chwytny. Ostro zaistniały niedowład przy większych uszkodzeniach płatów czołowych objawia się dalszym fenomenem ruchowym — połączoną dewiacją oczu i głowy. Stwierdza się go u chorych przymroczonych lub w śpiączce, którzy głowę i oczy mają skierowane w stronę ogniska.