Objawy

Wielomocz

Wielomocz w chorobach nerek wskazuje na upośledzenie zdolności zagęszczania moczu i towarzyszy mu zawsze uczucie pragnienia z upośledzeniem łaknienia. Wreszcie wymienić należy Wielomocz pochodzenia nerwowego (zdenerwowanie, obawa przed egzaminami itd.), zwiększenie wytwarzania moczu w miażdżycy tętnic wieńcowych, w dławicy piersiowej. W związku z wiełomoczem omówienia wymaga wzmożone wydalanie moczu w nocy. Jest to objaw występujący w chorobach zarówno serca, jak i nerek. Odciążenie układu krążenia w czasie nocnego spoczynku ułatwia resorpcję zwrotną płynu obrzękowego pochodzenia sercowego, z następczym zwiększeniem przepływu nerkowego, co ma znaczenie przede wszystkim w złośliwym stwardnieniu nerek. Powoduje to wzrost ciśnienia przesączania z następczym wydalaniem większych ilości moczu. Częste oddawanie moczu podaje też w wywiadzie wielu starszych mężczyzn, u których nie stwierdza się wyraźnych zmian w układzie krążenia oraz w nerkach. W takich wypadkach zwrócić należy uwagę na inne możliwe przyczyny częstego oddawania moczu.