Pozostałe

Artroskopia

Artroskopia jest sposobem mało inwazyjnym. To leczenie wnętrza stawów. Dzięki temu zabiegowi udaje się zmniejszyć pooperacyjne dolegliwości bólowe, skrócić pobyt w szpitalu oraz zmniejszyć ryzyko powikłań..


Artroskopia umożliwia dotarcie do bardzo małych i ciasnych miejsc w stawie, które niemożliwe są do leczenia jak przy pomocy dużych otwartych cięć. Zabieg artroskopijny wykonywany jest za sprawą kliku punktowych nacięć, pozwalając na wprowadzanie mikrokamery (2 – 4 mm) i innych narzędzi o tej samej średnicy. Artroskopia jest zabiegiem bezkrwawym. Małe nacięcia sprawiają, że leczenie pooperacyjne jest prostsze i bardziej komfortowe zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.

Artroskopia pozwala na leczenie stawów ze wszystkich stron na raz, co przy klasycznej metodzie to otwarta rana lub rany, ograniczające leczenie do jednej okolicy. Wspócześnie znakomitą większość operacji stawów  oraz zabiegi pozastawowe, są wykonywane artroskopowo, a to z tego powodu, że ryzyko nieudanych zabiegów jest niemal wykluczone.

Doniosłość leczenia artroskopowego dotyczy znaczenia samych stawów, bez sprawności których prawidłowe funkcjonowanie jest wykluczone. Któż może sobie wyobrazić życie na przykład bez sprawnych kolan i łokci, lub kręgosłupa. Oznacza to bowiem niepełnosprawność na szeroką skalę. To właśnie przez pryzmat tego należy spojrzeć na leczenie artroskopowe, w swojej istocie wyjątkowe i prawdziwy postęp w leczeniu wszelakim.