Pozostałe

Błędy medyczne

Wśród błędów medycznych przyjęło się wyróżniać cztery kategorie:

  • błąd decyzyjny jest klasycznym błędem diagnostycznym i terapeutycznym, należy do popełnianych przez lekarzy, którzy nieprawidłowo diagnozują i nieodpowiednio do stwierdzanych stanów klinicznych leczonych pacjentów.
  • błąd wykonawczy jest z kolei nieprawidłową realizacją procedur medycznych przez uprawnionych pracowników, takich jak lekarz, położna, pielęgniarka lub technik.
  • błąd organizacyjny jest efektem działania kadry kierowniczej i zarządzających w podmiotach świadczących usługi medyczne, np. niewłaściwie zaplanowanie dyżurów.
  • błąd opiniodawczy jest wydawaniem orzeczeń lekarskich i opinii niezgodnych z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Sondaż opinii z roku 2000 wskazuje, że blisko trzecia część polskiego społeczeństwa miało bezpośredni kontakt z błędami medycznymi. Najbardziej problematyczne jest ukrywanie przez środowisko lekarzy ich błędów, jest to również jeden z powodów kryzysu zaufania pacjentów do lekarzy.

Po chorobach serca i nowotworach, błędy lekarskie są najczęstszą przyczyną zgonów. W Polsce problemem błędów medycznych zajmuje się Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere”.