Pozostałe

Medycyna chińska

Tradycyjna medycyna chińska jest stylem medycyny tradycyjnej. Zawiera ona rozmaite formy medycyny, w tym medycyny ziołowej, odnajdujemy tu masaże oraz akupunkturę, zestawy ćwiczeń Qigong czy też terapie dietetyczne. Tradycyjna medycyna chińska ma bardzo szerokie zastosowanie w samych Chinach, tam też już od tysięcy lat stanowi wykładnie tak zwanych usług medycznych. Tym nie mniej zdążyła już stać się dość powszechną w Ameryce Północnej oraz Europie.

Głównym założeniem chińskiej medycyny jest podejście do energia witalnej ciała zwanej chi, lub qi, która krąży poprzez specjalne kanały, tak zwane meridiany, które mają ścisły związek z różnymi partiami ciała. Koncepcyjną wykładnię medycyny chińskiej stanowi podejście do ciała, a ściślej samej choroby. Starożytny fundament medycyny chińskiej każe spojrzeć na organizm jako proces dynamiczny.

Teoria tradycyjnej medycyny chińskiej odnajduje potwierdzenie w najnowszych badaniach naukowych dotyczących mikrocząstek, z których zbudowana jest materialna rzeczywistość. Ponadto efektywność medycyny tradycyjnej chińskiej jest już dość dobrze udokumentowana na konkretnych efektach jednostkowych. Tymczasem środowiska opozycyjne do wyznawanych przez medycynę chińską zasad wnoszą na przykład, że na przykład kwas arystolochowy występujący w wielu ziołach tradycyjnej medycyny chińskiej jest powiązany z chorobami nerek i różnymi odmianami raka, co stanowi do dziś przedmiot nieustannej dyskusji.