Pozostałe

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa to inaczej medycyna aktywności ruchowej, jest dziedziną wiedzy interdyscyplinarną, i obejmuje wszystkie procesy dokonujące się w organizmie za sprawą aktywności fizycznej lub jej braku. Naczelnym zadaniem medycyny sportowej to opieka medyczna nad człowiekiem ruchowo aktywnym. Medycyna sportowa zajmuje się sportowcami, ale i wszystkimi osobami wykazującymi aktywność fizyczną, a w tym tymi osobami, które powinny być aktywne fizycznie.

Medycyna sportowa obejmuje rehabilitację i odnowę biologiczną, leczenie uszkodzeń ciała powstających w efekcie uprawiania sportu, kwalifikacje do uprawiania sportu, mającą na celu eliminowanie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych, a istotnych dla danej dyscypliny sportowej; zapobieganie kontuzjom i urazom; okresowe badania kontrolne, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu; walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem; kontrole efektów stosowanych metod treningowych; optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców.

Medycyna sportowa ma za zadanie wykorzystywać osiągnięcia z zakresu ortopedii i chirurgii ogólnej, oraz wielu innych dziedzin medycyny klasycznej.