Zaburzenia

Niedokrwienie kończyny

Nagle wystąpienie drętwienia kończyny, z szybkim jej ochłodzeniem, zniesieniem czucia i trupią bladością skóry, świadczy o ostrej niedrożności dużej tętnicy w obrębie dotkniętej kończyny. Jeśli niedrożność wystąpi w tętnicy o prawidłowej szerokości światła, dolegliwości są zwykle bardzo silne. Jeżeli natomiast jest to ostateczne zamkniecie naczynia uprzednio znacznie zwężonego, objawy są znacznie łagodniejsze lub nie ma ich zupełnie. W przypadkach dłuższego trwania ciężkiego niedokrwienia występuje plamiste zasinienie skóry, objawy porażenia i na koniec zgorzel kończyny. Ostre niedokrwienie kończyny może być spowodowane przez zator, ostry zakrzep, tętniak rozwarstwiający, uraz naczynia, kurcz tętnic mięśniowych. Jeżeli tętnienie pozostałych tętnic jest prawidłowe i nie wysłuchuje się szmerów przepływu wzdłuż dużych naczyń tętniczych, a jednocześnie stwierdza się odpowiednie zmiany w sercu, (zwężenie zastawki dwudzielnej, niemiarowość całkowita, zawał serca), istnieje duże prawdopodobieństwo zatoru tętniczego. W takich wypadkach embolektomia, która jest leczeniem z wyboru, może być przeprowadzona bez wykonywania angiografii.