Zaburzenia

Obrzęki w chorobach

Wodobrzusze należy do najbanalniejszych objawów marskości i przewlekłego zapalenia wątroby. Współistnieje z nim nadciśnienie wrotrie (żylne krążenie oboczne, żylaki przełyku, powiększenie śledziony), jak również inne objawy typowe dla uszkodzenia miąższu wątroby. Nierzadko obok wodobrzusza stwierdza się masywne obrzęki obwodowych części ciała i płyn w prawej jamie opłucnej. Uogólnione obrzęki kończyn i twarzy, z płynem w jamach ciała, są raczej rzadkie. Wodobrzusze również nie jest objawem koniecznym. Jego obecność świadczy o ciężkiej, zanikowej postaci zapalenia wątroby. Francuscy autorzy opisali łagodne postacie zapaleń wątroby, którym towarzyszyły uogólnione obrzęki. Zupełnie wyjątkowo zdarzają się przypadki marskości wątroby z towarzyszącym zespołem nerczycowym. Również francuscy autorzy donosili o przypadkach uogólnionych obrzęków, które ustępowały po paru tygodniach, u alkoholików nie wykazujących cech marskości wątroby i bez żółtaczki. Obrzęki te występowały zwykle w następstwie nawracających infekcji lub po zwiększeniu spożycia alkoholu.