Zaburzenia

Odczyny zapalne

Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych obserwuje się w ostrych zakażeniach bakteryjnych, dotyczących obszaru drenowanego przez zmienione węzły, ale bywa ono też obecne w przypadkach występowania w przynależnym obszarze nowotworów złośliwych. Zwiększenie liczby komórek plazmatycznych jest charakterystyczne dla „limfotropowych zakażeń wirusowych”, marskości wątroby, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych kolagenoz, dalej nowotworów złośliwych i pewnych reakcji alergicznych, przerostu układu chłonnego w nadczynności tarczycy, chorobie Addisona, kile oraz w wielu chorobach zakaźnych wieku dziecięcego. W przewlekłych, przede wszystkim przebiegających ze świądem, chorobach skóry stwierdza się rozrost komórek siateczki z nagromadzeniem w nich tłuszczu i melaniny. Ziarniniaki nabłonkowe obserwuje się w gruźlicy, w sarkoidozie (bez serowacenia) i w brucelozie. Podstawą rozpoznania różnicowego są kryteria kliniczne. Mniej lub bardziej podobny do opisanego obraz histologiczny, z małymi ogniskami komórek nabłonkowych w miazdze, hiperplazją komórek limfatycznych i histiocytów, obserwuje się również w zapaleniu węzłów szyjnakarkowych, przy którym istnieje duże niebezpieczeństwo rozpoznania ziarnicy złośliwej.