Zaburzenia

Typy duszności

W różnicowaniu typu niewydolności oddechowej konieczne jest różnicowanie pomiędzy postacią ograniczającą i zwężającą. Taki podział można do pewnego stopnia przeprowadzić na podstawie obrazu klinicznego, a ułatwia go proste badanie spirometryczne. Ograniczająca niewydolność oddechowa spowodowana jest przez zmniejszenie lub uciśnięcie miąższu płucnego. Przyczyną może być niedodma, nacieki płucne, zwłóknienie płuc, stan po resekcji płuca, znaczniejsza objętość płynu w jamie opłucnej, odma opłucnej, zniekształcenie klatki piersiowej i schorzenia nerwowomięśniowe, jak nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) lub miastenia. Pacjent w średnim stanie oddycha płytko i jego oddechy są krótkie. Pojemność życiowa jest zmniejszona, wdech i wydech są skrócone, ale odbywają się bez przeszkód, 1sekundowa natężona objętość wydechowa (próba Tiffeneau) jest w stosunku do pojemności życiowej względnie prawidłowa. Postać zwężająca nietuydolności oddechowej spowodowana jest zwiększeniem oporu przepływu powietrza w drogach oddechowych. Przyczyną bywa zwężenie zapalne, nowotworowe lub spowodowane przez ciało obce tchawicy, oskrzeli i oskrzelików, w pierwszym rzędzie jednak dychawica oskrzelowa lub przewlekłe zapalenie oskrzeli. W zmianach średniego stopnia częstość oddechów jest prawidłowa lub zwolniona.