Zaburzenia

Uszkodzenie dróg czuciowych

Zaburzenia powstałe w wyniku uszkodzenia dróg czuciowych w pniu mózgu, w obszarze pomiędzy skrzyżowaniem wstęg i wzgórzem, dotyczą najczęściej przeciwstronnego czucia bólu, temperatury, dotyku i ułożenia łącznie. Przy małych ogniskach możliwe jest rozszczepienne zaburzenie czucia. Uszkodzenia położone odsiebnie od skrzyżowania wstęg wywołują — przy jednostronnym uszkodzeniu — takie objawy,, jak w zespole Brown-Seąuarda z jednoimiennymi objawami ze sznurów tylnych i przeciwstronnymi zaburzeniami czucia bólu i temperatury. Pewną osobliwością są ośrodkowe zaburzenia czucia w obszarze nerwu trójdzielnego, w postaci zniesienia czucia bólu w połowie twarzy. Jest to możliwe, ponieważ włókna przewodzące czucie dotyku do obszaru twarzy z górnego jądra nerwu trójdzielnego są blisko związane ze wstęgą przyśrodkową i rdzeniową i łączą się z włóknami przewodzącymi czucie bólu dystalnie położonego jądra pasma rdzeniowego n. V, Zaburzenia te stwierdza się w najczęściej spotykanym uszkodzeniu pnia mózgu pochodzenia naczyniowego, w zespole Wallenberga. Występuje on w zakrzepie tętnicy kręgowej, przy czym zaniknięciu ulega gałąź tętnicy kręgowej, tętnica móżdżkowa dolna tylna. Choroba zaczyna się silnymi zawrotami głowy i wymiotami.