Zaburzenia

Wstrząs hipowolemiczny

Najczęstszymi przyczynami tego typu wstrząsu jest utrata krwi i osocza, a na dalszym planie inne straty płynu pozakomórkowego. Krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, jak również utrata osocza w oparzeniach są powszechnie znanymi przyczynami, które jedynie w przypadkach krwawień wewnętrznych mogą początkowo sprawiać trudności rozpoznawcze. We wstrząsie spowodowanym masywną utratą płynów przez przewód pokarmowy objawy odwodnienia są silniej wyrażone niż w przypadkach wstrząsu wywołanego krwotokiem. Trudniejsze do rozpoznania, jako przyczyna zmniejszenia objętości krwi krążącej, są przemieszczenia płynu w niedrożności jelit, w masywnych przesiękach do jam ciała, w oparzeniach. Wreszcie pamiętać trzeba o współistnieniu wstrząsu hipowolemicznego z objawami zwiększonej objętości płynu pozakornórkowego w zespole nerczycowym, jak również w przypadkach wzmożonej przepuszczalności ścian kapilarów z ucieczką białka i płynów do przestrzeni śródmiąższowej (spontanicznej lub w ciężkich zatruciach środkami nasennymi, w oparzeniach). Również i w tych dość rzadkich przypadkach niskie centralne ciśnienie żylne i niedostateczne wypełnienie żył szyjnych wskazują na potrzebę uzupełnienia objętości krwi krążącej odpowiednim płynem zastępczym.