Zaburzenia

Zaburzenia układów

Rozpoznaje się je na podstawie obrazu neurologicznego, wskazującego na zajęcie dróg doprowadzających lub odprowadzających. Przy niedowładzie poprzecznym (para- lub tetrapareza) bez oznak udziału obwodowego układu nerwowego i bez objawów sensorycznych rozpoznać należy spastyczne porażenie rdzeniowe. Przy skojarzonym uszkodzeniu ośrodkowego i obwodowego neuronu ruchowego, z przewagą objawów z tego ostatniego, mamy do czynienia ze stwardnieniem zanikowym bocznym (sclerosis lateralis amyotrophica). Niedowłady, drżenia włókienkowe i zaniki mięśniowe wysuwają się na pierwszy plan w przypadkach ze współistnieniem zmian patologicznych w drogach piramidowych. Atrophia musculorum spinaiis pseudomyotrophica jest schorzeniem, w którym uszkodzony jest tylko neuron obwodowy. Układ czuciowy jest szczególnie dotknięty w zwyrodnieniu sznurowym i w wiądzie rdzenia. Przednie i dolne drogi rdzeniowo-móżdżkowe i korowo-rdzeniowe oraz kolumny Clarke’a wykazują różnego stopnia zmiany zwyrodnieniowe w dziedzicznej ataksji rdzeniowej Friedreicha. Obok ataksji i typowej „wydrążonej” stopy stwierdza się w niej objawy piramidowe i ze sznurów tylnych. W wiądzie rdzenia obok obserwowanych zaburzeń czucia obecne są lub występują jako wczesne objawy choroby strzelające, przeszywające bóle nóg i innych części ciała. Bolesne przełomy wiądowe umiejscowione są w nadbrzuszu, w okolicy odbytu, pęcherza, prącia. Nierzadkie w wiądzie rdzenia są też parestezje.