Badanie

Organizacja pracy klinik i szpitali

Organizacja pracy wielu klinik i szpitali przewiduje wykonanie u chorego w chwili przyjmowania wielu badań, ażeby zarówno pacjentowi, jak lekarzowi i personelowi oszczędzić czasu, a także kosztów pobytu w szpitalu. Wśród wyników nie zleconych badań są też takie, które znajdują się obok zleconych w wydruku autoanalizera zaprogramowanego na określony rodzaj analiz. Niekiedy np. o zmianach w kręgosłupie dowiadujemy się z wykonanego u chorego zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej. W przypadku trudnej do wyjaśnienia sprawy chorobowej takie przypadkowo stwierdzone objawy stają się niekiedy punktem wyjścia do dalszych dociekań przyczyn choroby. Przy podejmowaniu jakichkolwiek badań, a szczególnie w badaniach skriningowych lub wykonywanych bez zalecenia lekarskiego, istnieje możliwość przypadkowego wykrycia zmian, które utrzymują się trwale w kolejnych kontrolach i są niezależne od aktualnego stanu chorobowego. Niektóre z nich mogą mieć nawet ogromne znaczenie kliniczne, np. cechy niemego klinicznie zawału w rutynowo wykonanym zapisie ekg. Czasem należą one do obrazu przewlekłej, dawno rozpoznanej choroby lub nie rozpoznanej dotychczas, nieszkodliwej choroby towarzyszącej; zdarza się nawet, że takie przygodne odkrycia stają się przysłowiowym „czerwonym śledziem”, który fascynuje oko, gdy tymczasem należy szukać ławicy ryb. Przypadkowego objawu nie należy tracić z oczu, ale można nim zastąpić objaw wiodący dopiero po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności i dolegliwości będących przyczyną przyjęcia do szpitala.