Choroby

W rozwoju schizofrenii niezwykle istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne. Najbardziej rzetelne badania sugerują, że współczynnik zgodności występowania schizofrenii u bliźniąt jednojajowych wynosi 40-50%. U bliźniąt dwujajowych współczynnik zgodności mniej więcej pokrywa się z wynikami uzyskanymi w badaniach z udziałem rodzeństwa (Kety 1996; Plomin i in. 2001). Podobnie jak w przypadku … Czytaj dalej

Choroby

Wśród pozapiramidowych zaburzeń ruchowych zespół parkinsonowski jest najczęstszy, bądź jako następstwo przebytego zapalenia mózgu, bądź też w postaci drżączki porażennej, czyli właściwej choroby Parkinsona. Charakteryzuje go hipo- lub akineza, czyli ogólne ubóstwo ruchów zarówno spontanicznych, jak i reaktywnych, wzmożenie napięcia mięśni i wreszcie niestałe drżenia. Drżenia parkinsonoidalne oraz sztywność mięśni … Czytaj dalej

Choroby

Całkowite zatrzymanie moczu jest objawem w chorobach gruczołu krokowego, ale może też wystąpić w zwężeniu cewki moczowej, w obrzmieniu błony śluzowej cewki pod wpływem zimna, po spożyciu piwa i in. Jest ono również objawem chorób rdzenia, jak poprzeczne zapalenie rdzenia, wiąd rdzenia, stwardnienie rozsiane i tarń dwudzielna. Nietrzymanie moczu, czyli … Czytaj dalej

Choroby

Przy szybko narastającym zastoju w zawale serca i w ostrej prawokomorowej niewydolności krążenia w następstwie napinania torebki wątrobowej występuje silny ból o charakterze trzewnym (kolka rzekoma) z bolesnością przy opukiwaniu i ucisku. Wątroba w prawokomorowej niewydolności serca ma gładką powierzchnię, spoistość wzmożoną, brzeg tępy i wystaje spod łuku żebrowego na … Czytaj dalej

Choroby

Choroba może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak spotyka się ją od 4 do 7 dekady życia. Do objawów pierwszoplanowych należy uogólnione powiększenie węzłów chłonnych i zmiany skórne. Śledziona bywa niekiedy bardzo duża. Częste są zaburzenia syntezy białka. Rzadko natomiast występuje niedokrwistość typu hemolitycznej nabytej. Trombocytopenia pojawia się dopiero w … Czytaj dalej

Choroby

Bakteriemia i krążące we krwi endotoksyny łącznie z ostrą hipowolemią i ostrą niewydolnością mięśnia serca należą do najczęstszych przyczyn wstrząsu. W przeważającej większości przypadków jest to bakteriemia wywołana przez bakterie Gramujemne, wychodząca z dróg moczowych, macicy, dróg żółciowych, rozwijająca się w zapaleniach płuc, uchyłkowatości jelita grubego — ostatnio coraz częściej … Czytaj dalej

Choroby

W przeciwieństwie do przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia ostra niewydolność mięśnia sercowego w zawale lub w ciężkich zaburzeniach rytmu może stać się przyczyną wstrząsu. Rozpoznanie samego wstrząsu i jego przyczyny na podstawie danych z wywiadu i objawów klinicznych nie przedstawia większych trudności. Podobny obraz, jak w ostrej niewydolności mięśnia serca, .ma … Czytaj dalej

Choroby

Otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej, miądzykomorowej i przetrwały przewód tętniczy. W prawidłowych warunkach ciśnienie w lewym przedsionku, w lewej komorze i w aorcie jest znacznie wyższe niż w prawym przedsionku, prawej komorze i w pniu płucnym, tak że w przypadku istnienia połączeń pomiędzy obu tymi układami krew tętnicza stanowi domieszkę krwi … Czytaj dalej

Choroby

Zespół sznurów tylnych. W sznurach tylnych przewodzone są bodźce czuciowe o decydującym znaczeniu. Należy do nich czucie różnicujące, tj. umiejętność rozróżnienia miejsc podrażnienia dwóch sąsiadujących punktów, przy działających równocześnie lub w krótkim odstępie czasu bodźcach, oraz rozpoznawania nakreślonej na skórze liczby, jak również czucie ułożenia i ruchu. Czucie dotyku i … Czytaj dalej

Choroby

I okres stłuszczenia wątroby jest klinicznie niemy, a jego symptomatologia niecharakterystyczna; wątroba jest powiększona w różnym stopniu, ma różną spoistość, gładką powierzchnię, tępy brzeg i jest bolesna przy ucisku. W okresie II (alkoholowe lub tłuszczowe zapalenie wątroby) zaznaczają się cechy narastania procesu zapalnego, często w wyniku dodatkowego zadziałania czynnika szkodliwego … Czytaj dalej