Objawy

Tylko nieliczni pacjenci uważają, że powiększenie się obwodu brzucha jest objawem wymagającym zgłoszenia się do lekarza, chyba że w związku ze zwiększeniem się ciśnienia w jamie brzusznej wystąpi przepuklina lub obrzęk sromu. Niektórych pacjentów nie niepokoją nawet znaczne zmiany obwodu brzucha. Ból jest rzadkim objawem w wodobrzuszu. Jeżeli się pojawi, … Czytaj dalej

Objawy

Do najczęstszych klinicznych postaci zaburzeń oddychania należy duszność sercowa. Na takie pochodzenie duszności wskazuje obecność choroby serca i układu krążenia. Patofizjologicznie jej przyczyną jest z reguły niewydolność lewej komory serca z zastojem w żylnym krążeniu płucnym, zwiększeniem oporu elastycznego płuc, zmniejszeniem podatności oraz pojemności życiowej. Często stwierdza się również objawy … Czytaj dalej

Objawy

Plwocina śluzowa powstaje w następstwie hipersekrecji tchawiczooskrzelowych gruczołów śluzowych przy zwykłym, przewlekłym zapaleniu oskrzeli lub w dychawicy oskrzelowej. Ma ona barwę białą lub szarą. Plwocina ropna zawiera dodatkowo materiał pochodzący z jąder rozpadłych krwinek białych. Ropa nie zawsze jest dowodem obecności infekcji. W odczynach alergicznych (dychawica oskrzelowa) domieszka ropy w … Czytaj dalej

Objawy

Aparat śluzoworzęskowy tchawicy i oskrzeli stanowi rodzaj systemu oczyszczającego i składa się z nabłonka migawkowego, komórek kubkowych i gruczołów śluzowych. W warunkach prawidłowych wytworzona w ciągu doby wydzielina ma objętość około 100 ml. Podrażnienie nerwu błędnego, leki parasympatykomimetyczne, podrażnienie miejscowe, infekcja, wzmagają wydzielanie, a atropina je hamuje. Miejscowe lub ogólne … Czytaj dalej

Objawy

Parestezje występują w obszarze skóry unerwionym przez nerwy obwodowe lub korzenie tylne uszkodzone wskutek urazów, w nerwiakach, w przepuklinach jądra miażdżystego lędźwiowej i szyjnej części kręgosłupa, w przerzutach i innych guzach splotu barkowego i splotu lędźwiowego, po uszkodzeniu nerwu łokciowego w następstwie złamania ręki w okolicy łokcia. Jeżeli parestezje pojawiają … Czytaj dalej

Objawy

Nagły ból w kończynie z uczuciem ciężaru lub rozpierania powinien wzbudzić podejrzenie całkowitego lub częściowego zamknięcia światła żyły głębokiej, niezależnie od braku zmiany zabarwienia i obrzęku kończyny. Tylko w 5% przypadków zakrzepy żył głębokich występują samoistnie, w większości pozostałych udaje się ustalić występowanie czynników usposabiających. Często na podstawie umiejscowienia bólu … Czytaj dalej

Objawy

Trudnym problemem dla rozpoznania może być pojawienie się odosobnionego wysięku w jamie ciała. Zawsze w takich przypadkach w pierwszym rzędzie należy myśleć o jego zapalnym lub nowotworowym pochodzeniu. Płyn w jamie opłucnej może się pojawić w niewydolności krążenia, zatorze tętnicy płucnej, kolagenozie, chorobach nerek, hipoproteinemii, gruźlicy, nowotworach, marskości wątroby, w … Czytaj dalej

Objawy

Zwiększenie zużycia tlenu w tkankach powodują dwa czynniki: niedokrwienie tętnicze i zastój żylny. Ogólnie znana jest sinica pojawiająca się przy ochłodzeniu skóry do 298—288 K (25—15°C); występuje w niej zarówno zastój spowodowany rozszerzeniem włośniczek, jak i niedokrwienie w wyniku zwężenia arterioli. Niejasny, jak dotąd, jest mechanizm powstawania bezbolesnej sinicy obwodowej, … Czytaj dalej

Objawy

Ostre typu udarowego niedowłady połowicze i zespoły płata ciemieniowego są następstwem urazów. Częściej jednak są one pochodzenia naczyniowego, z reguły wskutek zamknięcia naczyń tętniczych przez zakrzepy, zwężenia, rzadziej zatory, kurcze naczyń i krwawienia. Porażenia z niedokrwienia występują nagle, najczęściej z zachowaniem świadomości. Niedowłady połowicze spowodowane krwawieniami rozwijają się powoli w … Czytaj dalej

Objawy

Dla właściwej interpretacji objawu duszności, tj. dla zaszeregowania jej do odpowiedniego obrazu chorobowego, konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych z wywiadu i potwierdzenie w postaci zmian obiektywnych. Z dydaktycznego punktu widzenia pomocny jest podział duszności na cztery główne typy etiologiczne: duszność pochodzenia płucnego, sercowego, duszność, której przyczyny znajdują się poza klatką … Czytaj dalej