Objawy

Kaszel

Sens biologiczny kaszlu polega na uwalnianiu dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny lub ciał obcych. W warunkach fizjologicznych wystarcza do tego czynność nabłonka rzęskowego. Kaszel jest zatem zawsze objawem sytuacji nieprawidłowej, przerastającej zdolność nabłonka rzęskowego do oczyszczania. Kaszel jest częstym i czułym objawem diagnostycznym, ale jest to też objaw o małej swoistości. Wskazuje on na fakt, że coś się dzieje, ale sam przez :się nie daje możliwości ustalenia rodzaju procesu chorobowego. W pojedynczych przypadkach trzeba dokonać wyboru pomiędzy potraktowaniem kaszlu jako objawu nieszkodliwego, z ryzykiem przeoczenia poważnej choroby o odwracalnie niebezpiecznym przebiegu, a przesadnie dociekliwym, obciążającym pacjenta i kosztownym postępowaniem diagnostycznym. W praktyce należy zebrać dokładny wywiad, uwzględniający czas trwania kaszlu, jego rodzaj, warunki środowiska, objawy towarzyszące kaszlowi, i odpowiednio do potrzeb przeprowadzić poszczególne etapy badań klinicznych.