Objawy

Objawy porażeń obwodowych

Przy obwodowych porażeniach ruchowych łuk odruchowy jest przerwany, podczas gdy przy porażeniach ośrodkowych, dzięki drogom ruchowym pozapiramidowym, pozostaje zachowany. Mięsień w porażeniu obwodowym na skutek przerwania łuku odruchowego jest i pozostaje wiotki i jego opór przy wykonywaniu ruchów biernych jest znacznie osłabiony. Ruchy dowolne i pobudliwość odruchowa mięśnia są zniesione. W porażonym mięśniu nie można wywołać proprioceptywnych odruchów rozciągowych. Odnerwiony, czyli wyłączony z łuku odruchowego, mięsień ulega zanikowi. Uszkodzenie obwodowego neuronu ruchowego może być spowodowane zmianami chorobowymi komórek ruchowych rogów przednich rdzenia, przednich ruchowych korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych. Przy uszkodzeniu rogów przednich porażenie ruchowe ma charakter odcinkowy. Porażeniu ulegają mięśnie, których unerwienie związane jest z obszarem uszkodzenia rogu przedniego rdzenia. W przewlekłych procesach zwyrodnieniowych widoczne są w uszkodzonym mięśniu drżenia pęczkowe, niewidoczne w ostrych uszkodzeniach. Zmiany korzeniowe mogą dotyczyć jednego korzenia lub większej ich liczby. Uszkodzenia tego typu są szczególnie łatwe do rozpoznania, jeżeli porażeniu ulega mięsień unerwiony głównie przez jeden lub dwa korzenie.