Pozostałe

Rehabilitacja niemowląt

Zabiegi rehabilitacyjne niemowląt to wielospecjalistyczne, kompleksowe terapie dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego oraz dzieci, które są zagrożone rozwojem nieprawidłowym. Rehabilitacji takiej podlegają dzieci z następującymi zaburzeniami:

 • wrodzoną wadą rozwojową układu nerwowego i innych układów,
 • chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej determinowanymi centralnie,
 • zespołem mikrozaburzeń czynności mózgowych,
 • trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. z MPD, z miopatiami, z zanikami nerwowo-mięśniowymi, następstwami chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.

W ramach usług proponowanych w ramach programu rehabilitacyjnego są:

 • lekarskie porady ( konsultacje pediatry-pulmonologa, specjaliści rehabilitacji medycznej);
 • wieloprofilowa rehabilitacja (terapie manualne, instruktaż dla rodziców);
 • zabiegi fizykoterapeutyczne;
 • pakiet zajęć z pedagogiem specjalnym.
 • zespół badań, porad i terapii logopedycznych i neurologopedycznych;

a także:

 

 • pakiet badań, porad i terapii psychologicznych;
 • metody rozwijającego ruchu Weroniki Sherborne;
 • metody wzrokowo-słuchowo-motoryczne;
 • kompleks zajęć pedagogiczno-logorytmicznych;