Zaburzenia

EEG

Asymetria w zapisie eeg lub obecność zmian ogniskowych wskazują na nierozpoznawalne klinicznie uszkodzenie w obrębie półkuli i konieczność zbadania mózgu za pomocą izotopów lub tomografii komputerowej. Obecność u tej grupy chorych ostrych zaburzeń naczyniowych jest mniej prawdopodobna. Decyzja o wykonaniu próby ucisku tętnicy szyjnej jest zatem problematyczna i wymaga rozwagi. Służy ona kontroli sprawności czynnościowej koła tętniczego na podstawie mózgu. Przy nietypowo wykształconym kole tętniczym, z oddzieleniem od siebie poszczególnych obszarów tętniczych, mogą u zdrowego człowieka w normalnych warunkach występować zaburzenia świadomości pochodzenia mózgowego bez zmian w czynności serca. Ale nawet niewielkie anomalie, które w zwykłych okolicznościach są zupełnie bez znaczenia, mogą w stanach szczególnych obciążeń, kiedy zawiodą mechanizmy regulacyjne, spowodować głębokie zaburzenia. Dotyczy to nurków głębinowych i pilotów samolotów naddźwiękowych, u których mogą wystąpić napady amnezji, co może stać się przyczyną katastrofy. Ocena eeg dopiero wtedy staje się pełnowartościową wskazówką diagnostyczną, gdy neurofizjologowi przekaże się możliwie dużą liczbę informacji. Dotyczy to również szczegółowych danych o wynikach wykonanej uprzednio angiografii i prób czynnościowych sprawności połączeń naczyń podstawy mózgu, ocenionych drogą wyłączenia odpowiednich naczyń szyjnych.