Zaburzenia

Niedowład

Niedowład neurogenny można odróżnić od miogennego za pomocą elektromiografii. Porażenia mięśni oczu są często związane z zapaleniem mięśni lub innymi miopatiami. W ostrym stadium myositis porażeniu mięśni gałek ocznych towarzyszy wytrzeszcz. W rzadko obserwowanych porażeniach okresowych rodzinnych w ich szczytowym okresie stwierdza się w surowicy małe stężenie potasu. Są to porażenia wiotkie, charakteryzujące się osłabieniem lub zniesieniem mechanicznej i elektrycznej pobudliwości mięśni tułowia i kończyn. Zespól tętnicy piszczelowej przedniej bywa często przyjmowany za porażenie nerwu strzałkowego. W następstwie zamknięcia światła tętnicy lub niedostatecznego — przy zwiększonym zapotrzebowaniu — przepływu krwi dochodzi do niedokrwiennego uszkodzenia mięśnia piszczelowego przedniego i znajdujących się w tej samej loży prostowników palucha i palców stopy. Niekiedy porażenia mają charakter psychogenny. W tego typu porażeniach dotknięta jest zwykle tylko jedna kończyna, albo jedna większa, służąca określonej czynności grupa mięśni. Porażenie psychogenne odznacza się prawidłowym napięciem mięśni, nie zmienionymi odruchami proprio- i eksteroceptywnymi, prawidłową pobudliwością nerwowo-mięśniową, prawidłowym wynikiem elektromiogramu i badania histologicznego wycinka mięśnia.