Zaburzenia

Przyczyny psychogenne

Wiadomo, że ciężki uraz psychiczny i doraźne lub przewlekłe konflikty powodują najróżniejsze zaburzenia psychiczne, jak: zahamowanie, rozstrój nerwowy, lęki, a także zespoły takich objawów jak: depresja reaktywna, natręctwa, fobie. Przyczyny psychogenne mogą wyrażać się głównie nerwowością, zaburzeniami wegetatywnymi i innymi. Poszukiwanie i wykrywanie urazów psychicznych, doraźnych lub przewlekłych konfliktów oraz innych psychogennych czynników należy do każdorazowego badania przyczyn objawów nerwowości, neurastenii i zaburzeń wegetatywnych. Dotyczy to naturalnie również maskowanej depresji. Jest nie do przyjęcia, ażeby lekarz o dużym doświadczeniu nie uwzględniał psychogennych przyczyn objawów chorobowych. Często w kontakcie z pacjentem dochodzi się do wniosku, że istnieje zespołowa, czyli wieloczynnikowa geneza obserwowanych objawów. W wielu przypadkach u osób z konfliktami natury psychicznej na czoło dolegliwości wysuwają się początkowo objawy choroby somatycznej. Poznanie i docenienie etiologii ujawnionych zmian jest jednak bardzo ważne, głównie ze względu na leczenie. Zdarza się też, że przy nie zmieniających się objawach choroby pogląd na znaczenie czynnika etiologicznego może w trakcie obserwacji ulegać zmianom.