Zaburzenia

Sinica obwodowa

Występuje ona w różnych chorobach wewnętrznych. Niewielką sinicę z chłodnymi rękami spotyka się u osób z chwiejnością naczynioruchową. Szczególnie u młodych dziewcząt ręce są często chłodne, wilgotne i podobnie jak podudzia i stopy sinawoczerwone. O zaburzeniach tych decydują wpływy hormonalne, ale prawdopodobnie też zimno, bowiem spotyka się je znacznie częściej w krajach północnych niż w południowych. W wypadku obecności we krwi krioglobulin występuje tzw. purpura cryoglobulinaemica, która jest spowodowana wytrącaniem się tego patologicznego białka w naczyniach pod wpływem zimna. Zjawisko to można wywołać, nakładając na kończynę lód. Występowanie krioglobulin wykazano w przewlekłej białaczce limfatycznej i w ostrym toczniu rumieniowatym rozsianym, stwierdza się je również w szpiczaku. Podobny obraz kliniczny wywołują zimne aglutyniny (po wirusowych zapaleniach płuc). Sinicę w tych przypadkach powoduje aglutynacja krwinek czerwonych, zachodząca pod wpływem zimna. Trwałe utrzymywanie się sinoczerwonego zabarwienia palców w ostrym toczniu rumieniowatym rozsianym traktowane jest jako objaw niekorzystny dla rokowania.