Zaburzenia

Skazy krwotoczne

Spontaniczne krwawienia, występujące bez uchwytnego mechanicznego uszkodzenia, mogą być objawem układowego lub miejscowego, dziedzicznego lub nabytego zaburzenia hemostazy. Prawdopodobnie czynnikiem wyzwalającym są mikrourazy mechaniczne lub defekty enzymatyczne, jednakże w praktyce klinicznej są one najczęściej nieuchwytne. Zaburzenia hemostazy i ich następstwa w postaci spontanicznych krwawień mogą być uwarunkowane skazami krwotocznymi naczyniowymi, koagulopatiami, trombocytopatiami, histopatiami oraz hemodynamopatiami, a także stosunkowo często skojarzeniami tych zaburzeń. Mogą one przybierać bardzo różnorodne formy kliniczne. Widoczne od zewnątrz wylewy, w zależności od ich rodzaju i umiejscowienia, a także wtórnych w stosunku do krwawień objawów klinicznych, bywają często punktem wyjścia wstępnego rozpoznania lub przynajmniej zaszeregowania do określonej, z punktu widzenia etiologii lub patogenezy, grupy krwawień. Jest to możliwe szczególnie wtedy, gdy obok dokładnego badania ogólnego uwzględni się szczegółowy wywiad osobniczy i rodzinny.