Zaburzenia

Wzrost napięcia

Wzrost napięcia może być tak dyskretny, że można go stwierdzić tylko przy bardzo dokładnym badaniu. Przy uszkodzeniach mózgowych, powodujących dużego stopnia upośledzenie czucia głębokiego, wzrost napięcia jest słabo wyrażony. Porażenie połowicze ze spastycznym przykurczeni górnej i wyprostowaniem dolnej kończyny odpowiada porażeniu Wernickiego-Manna. Po stronie porażonej ulegają wzmożeniu, niekiedy klonicznemu, wszystkie odruchy proprioceptywne. Odruchy eksteroceptywne są osłabione lub zniesione. Przy silnym podrażnieniu twardym przedmiotem podeszwy wzdłuż zewnętrznej krawędzi stopy, wywołuje się po stronie porażonej zgięcie grzbietowe palucha z wachlarzowatym rozstawieniem pozostałych palców stopy (nie zawsze). Jest to objaw Babińskiego. W porażonej kończynie górnej nie stwierdza się występującego u zdrowych osób odruchu Mayera. Polega on na przywiedzeniu i wyprostowaniu kciuka przy silnym, biernym zgięciu w stawie podstawowym III lub IV palca ręki.