Choroby

Choroba Hodgkina

Charakterystyczna dla choroby Hodgkina jest obecność w preparatach histologicznych nietypowych komórek siateczki, tzw. komórek Hodgkina i pochodzących od nich wielojądrzastych komórek Sternberga. Choroba może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej obserwuje się ją w trzeciej dekadzie życia. Pierwszym objawem jest pojawienie się jednostronnego powiększenia węzłów chłonnych szyi. Ponieważ sposób dalszego szerzenia się zmian chorobowych ma znaczenie zarówno dla rokowania, jak i dla leczenia, przyjęto podział choroby na poszczególne stadia. Niekiedy we wczesnym okresie choroby Hodgkina nie stwierdza się powiększenia węzłów chłonnych i dlatego jej ewentualną obecność należy zawsze rozważyć w wypadku następujących objawów: zmian ogólnych charakteryzujących choroby wyniszczające, gorączki niejasnego pochodzenia, bólów brzucha i pleców, poszerzenia śródpiersia, zaburzeń neurologicznych, półpaśca i innych zmian skórnych, bezwzględnej limfocytopenii, powiększenia śledziony, zaburzeń wchłaniania i żółtaczki.