Objawy

Kaszel napadowy

Kaszel napadowy charakteryzuje się ostrym świstem podczas wdechu, sinicą twarzy, zawrotami, ciemnością przed oczami, aż do krótkotrwałego omdlenia. Egzogenne napady kaszlu występują przy podrażnieniu receptorów kaszlowych przez wdychanie gazów, zaaspirowaniu ciała obcego, przy zachłyśnięciu płynem lub resztkami pożywienia. Zachłystywanie może być wynikiem zmian w układzie nerwowym albo następstwem chorób gardła, krtani lub przełyku. Napad kaszlu z powodu przebicia się gruźliczo zmienionego węzła chłonnego do oskrzela jest już dziś rzadkością. Ciągły, suchy kaszel jest objawem niecharakterystycznym, za którym może się kryć wiele przyczyn, od bagatelnego suchego nieżytu gardła, tchawicy i oskrzeli, poprzez przewlekłe choroby miąższu płucnego (zwłóknienia płuc, pylice, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, sarkoidoza, nowotwory szerzące się drogą układu chłonnego), do gruźlicy płuc i raka oskrzela. Przy suchym, trwale ponad 3 tygodnie utrzymującym się kaszlu ustalenie jego przyczyny jest konieczne! Bez znaczenia jest natomiast suche pokasływanie, czyli kaszel jako rodzaj tiku, który występuje stereotypowo w bardziej lub mniej regularnych odstępach czasu u osób nerwicowych.