Objawy

Przyczyny obrzęków

Obrzęki w nowotworach złośliwych. Uogólnione obrzęki mogą być następstwem choroby nowotworowej. Patogenetycznie mogą one zależeć od niedostatecznej podaży lub strat białka drogą nerek (nerczyca jako zespół rzekomonowotworowy, skrobiawica lub zakrzep żyły nerkowej, które rozwinęły się w obecności nowotworu), a przy umiejscowieniu nowotworu w żołądku lub jelitach — od ucieczki białka przez przewód pokarmowy. Obrzęki w zaburzeniach endokrynologicznych. Wymienić tu należy obrzęk w ciąży i retencję wody w okresie przedmiesiączkowym, niedoczynność tarczycy, w której może wystąpić obrzęk bez współudziału niewydolności mięśnia serca, chorobę Cushinga również bez udziału czynnika sercowego. Nie stwierdza się natomiast obrzęków w pierwotnym hiperaldosteronizmie. Znane są obrzęki w cukrzycy w pewnych postaciach nefropatii cukrzycowej, w których może wystąpić zespół nerczycowy. Obrzęki jatrogenne. Lista leków, które mogą powodować obrzęki, staje się coraz dłuższa. W każdym zatem przypadku obrzęku niejasnego pochodzenia konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu na temat stosowanych leków. Do najważniejszych „leków obrzękotwórczych” należą leki przeczyszczające (przyjmowane w nadmiarze) oraz hamujące jajeczkowanie.