Objawy

Spontaniczne krwawienia

Spontaniczne krwawienia, niezależnie od przyczyny, mogą same przez się, na zasadzie „błędnego koła”, stać się przyczyną lub współprzyczyną dalszych krwawień. Pewną wymowę diagnostyczną ma również wiek pacjenta. Nigdy nie wolno też pominąć wypytania chorego, jakie przyjmował leki, szczególnie w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających wystąpienie krwawienia. W analizie przyczyn krwawień i w ich leczeniu istotną, nierzadko rozstrzygającą o życiu rolę mają dokładne badania labo ratoryjne. Osutka krwotoczna wielkości ziaren soczewicy, która na początku miewa charakter pokrzywki, umiejscowiona symetrycznie na wyprostnych powierzchniach kończyn, podeszwach i pośladkach rzadko na głowie i tułowiu, jest charakterystyczna dla plamicy Schonlein Henocha, lub zespołu Schbnlein Henocha.