Choroby

W przeciwieństwie do wcześniejszych poglądów, z czasów klasycznej nauki o zaburzeniach mowy. można obecnie wyjść od stwierdzenia, że myślenie w dużym stopniu związane jest z mową. Jedynie homo sapiens umie mówić. Zaburzenie mowy oznacza nie tylko utrudnienie porozumiewania się, ale ma głęboki wpływ na osobowość człowieka. Afazję można łatwo rozpoznać, … Czytaj dalej

Badanie

Makroskopowe i mikroskopowe badania stanowią jedynie bazę wyjściową oceny końcowej. Dalszym krokiem jest powiązanie ze sobą mnogości widzianych szczegółów i ich interpretacja, przy czym w niektórych przypadkach potrzebne jest uzyskanie dodatkowych wiadomości o osobie pacjenta, czasie trwania zmiany, wyników badań laboratoryjnych. Tylko wyszkolony patolog jest w stanie dać wiążące orzeczenie. … Czytaj dalej