Choroby

Napad padaczki

Zdarza się jednak, że napad zapoczątkowany w połowie twarzy rozszerza się na palce, rękę, ramię i nogę po tej samej stronie ciała. Każdy ogniskowy napad może ostatecznie przejść w napad uogólniony. Podobnie ogniskowe napady padaczki czuciowej z parestezjami mogą ulec rozszerzeniu, a poza tym mogą się do nich dołączyć wyładowania ruchowe. Szczególne zaburzenia ruchu występują w napadach padaczki u dzieci. Wymienić należy tzw. padaczkę propulsywną z powtarzanymi na wzór wschodni pochyleniami głowy i tułowia do przodu, nagłe upadki w petit mai z mioklo-niami i wreszcie ruchy głowy, oczu, powiek i ramion podczas przejściowych zaburzeń świadomości w pikno-leptycznej postaci petit mai. Obecnie w zależności od obrazu elek-troencefalograficznego dzielimy padaczki na dwie grupy: padaczki uogólnione, do których zalicza się tzw. centrocefaliczna, pierwotną, i padaczki jedno- lub wieloogniskowe. Z faktu występowania napadu uogólnionego nie wynika, że badaniem elektroencefalograficznym stwierdza się padaczkę uogólnioną. Przeciwnie, objawy uogólnionej padaczki w eeg mogą się klinicznie zaczynać napadami ogniskowymi. Nie są znane choroby prowadzące do występowania padaczki centrocefalicznej. Znane jest natomiast wiele procesów patologicznych, którym towarzyszą napady o charakterze padaczki ogniskowej lub wieloogniskowej. Na ogół procesy te toczą się w pobliżu miejsc, które w przybliżeniu określić można na podstawie obrazu klinicznego i zapisu eeg. Procesy patologiczne, wywołujące napady padaczki, są różne w poszczególnych okresach życia.