Objawy

Choroby organiczne

Zespoły o objawach charakterystycznych dla nerwowości, neurastenii, dystonii wegetatywnej lub maskowanej depresji występują nie tylko w okresie prodromalnym psychoz endogennych, ale także w nabytych chorobach organicznych. Wystarczy przypomnieć okres zwiastunowy majaczenia alkoholowego. Bezsenność, wrażliwość na hałasy, bojaźliwość, lękliwy nastrój, zaburzenia koncentracji i nasilone objawy wegetatywne, jak pocenie się i drżenia, mogą wyprzedzać właściwy napad o dni lub nawet tygodnie. Podobnie dzieje się w porażeniu postępującym. W tym ostatnim mówi się nawet o neurastenicznym lub rzekomoneurasteniczym okresie zwiastunowym. To samo dotyczy wszystkich chorób somatycznych, w których bezpośrednio lub pośrednio dotknięty jest ośrodkowy układ nerwowy, w szczególności chorób zakaźnych tego układu, ostrych i przewlekłych zatruć, wewnątrzczaszkowych procesów rozrostowych, infekcji ogólnych, chorób przemiany materii i zaburzeń żywienia. Pytanie, czy obserwowane u pacjenta objawy są zwiastunowym okresem choroby organicznej — ze zmianami psychopatologicznymi lub bez nich, powinno być pierwszym i najważniejszym z pytań zadanych sobie przez lekarza.