Choroby

Wstrząs kardiogenny

W przeciwieństwie do przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia ostra niewydolność mięśnia sercowego w zawale lub w ciężkich zaburzeniach rytmu może stać się przyczyną wstrząsu. Rozpoznanie samego wstrząsu i jego przyczyny na podstawie danych z wywiadu i objawów klinicznych nie przedstawia większych trudności. Podobny obraz, jak w ostrej niewydolności mięśnia serca, .ma wstrząs w przypadkach zaburzeń centralnego przepływu krwi w zatorze tętnicy płucnej, tamponadzie serca, z powodu zwężenia światła aorty w tętniaku rozwarstwiającym albo w zatorze protezy zastawkowej. O rozpoznaniu przyczyny wstrząsu i tym razem decydują okoliczności i objawy towarzyszące, a ponadto, w zależności od umiejscowienia przeszkody, rozwijają się objawy przeważającej niewydolności prawej lub lewej komory serca. Zupełnie szczególną, prawie nie do rozpoznania formą wstrząsu z powodu utrudnienia przepływu krwi jest zależna od pozycji ciała zapaść, zdarzająca się u kobiet w zaawansowanej ciąży, spowodowana uciskiem żyły głównej dolnej. Wstrząs pochodzenia neurogennego zdarza się rzadziej niż się na ogół przyjmuje. Jego przyczyną jest osłabienie lub całkowite zniesienie czynności naczynioruchowej przy wysokich uszkodzeniach poprzecznych lub też w wyniku przedawkowania leków blokujących zwoje i leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.