Choroby

W przypadkach ostrej niedrożności bez objawów miażdżycy zarostowej lub miażdżycowego rozszerzenia tętnic i przy braku wspomnianych wyżej zmian w sercu należy myśleć o ostrym zakrzepie w nie zmienionych w większym stopniu naczyniach. W takim wypadku rozpoznanie jest możliwe tylko na podstawie wyniku arteriografii. Nierzadko też zdarzają się mnogie zakrzepy. Ostra … Czytaj dalej

Choroby

Jeżeli napady stają się bardzo częste, mówimy o stanie padaczkowym. Przerwać go można, stosując głęboką narkozę lub leczenie innego typu. Zawsze wówczas konieczne jest wykonanie elektroencefalogramu. W razie obecności zmian ogniskowych w eeg lub utrzymujących się napadów częściowych, niezbędne są natychmiastowe dalsze badania diagnostyczne z zastosowaniem angiografii, a przy jej … Czytaj dalej

Choroby

Zdarza się jednak, że napad zapoczątkowany w połowie twarzy rozszerza się na palce, rękę, ramię i nogę po tej samej stronie ciała. Każdy ogniskowy napad może ostatecznie przejść w napad uogólniony. Podobnie ogniskowe napady padaczki czuciowej z parestezjami mogą ulec rozszerzeniu, a poza tym mogą się do nich dołączyć wyładowania … Czytaj dalej

Choroby

W zależności od przewagi bardziej wegetatywnych czy bardziej depresyjnych objawów — te ostatnie nie są jednak jawne, lecz zamaskowane objawami somatycznymi — mówi się o dystonii wegetatywnej lub utajonej, czyli maskowanej depresji. Do dystonii wegetatywnej należą nie tylko objawy fizyczne i psychiczne, ale również depresyjne, tak jak każdej depresji towarzyszą … Czytaj dalej

Choroby

Jeżeli marskość rozwija się równomiernie w obu płatach, mamy do czynienia z rozlanym powiększeniem wątroby, która może osiągnąć ogromne rozmiary i zajmować całą prawą połowę brzucha, sięgając prawie do miednicy małej. W późniejszych okresach wielkość narządu zależy od stopnia zmian marskich. Powierzchnia jest zwykle nierówna aż do guzowatej, brzeg o … Czytaj dalej

Choroby

Przy ustalaniu miejsca uszkodzenia należy wziąć pod uwagę zmiany pod jądrowe, jądrowe i nadjądrowe. W ogniskach podjądrowych w grę wchodzą uszkodzenia tych wszystkich nerwów, które biorą udział w akcie mówienia, mianowicie V, VII, IX, X i XII. W przeciwieństwie do uszkodzenia nerwu X, jednostronne, nawet całkowite, wypadnięcie pozostałych nerwów ma … Czytaj dalej

Choroby

Dystonia wegetatywna była przez pewien czas uważana za zaburzenie typu somatycznego, z dominującymi objawami ze strony układu autonomicznego i traktowana — w stosunku do psychogennie uwarunkowanej neurastenii i nerwowości — jako zjawisko odrębne. Depresja maskowana, która, obecnie ma w piśmiennictwie szczególną pozycję, a pozostaje w cieniu objawów somatycznych, uznawana jest … Czytaj dalej

Choroby

Choroby ze spichrzania wywołane są odkładaniem się żelaza, miedzi, preparatu Thorotrast, glikogenu i lipidów. Powiększenie wątroby jest w nich regułą. W 60—65% przypadków sarkoidozy proces chorobowy w wątrobie ma charakter utajony, jest ona miernie powiększona i niebolesna. Przy niepewnych zmianach płucnych i powiększonych węzłach chłonnych wnęk z ujemnym odczynem tuberkulinowym … Czytaj dalej

Choroby

Zmiany paznokci są najczęstsze w chorobach samych paznokci. W chorobach wewnętrznych rzadko występują zmiany łożyska paznokciowego. Objawem najbardziej rzucającym się w oczy jest sinica paznokci. Za znaczące dla bakteryjnego zapalenia wsierdzia uznawano dawniej małe wybroczyny podpaznokciowe. Podobne wybroczyny spotyka się także przy włośnicy. Spośród guzów podpaznokciowych wymienić należy guzy kłębka. … Czytaj dalej

Choroby

Charakterystyczna dla choroby Hodgkina jest obecność w preparatach histologicznych nietypowych komórek siateczki, tzw. komórek Hodgkina i pochodzących od nich wielojądrzastych komórek Sternberga. Choroba może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej obserwuje się ją w trzeciej dekadzie życia. Pierwszym objawem jest pojawienie się jednostronnego powiększenia węzłów chłonnych szyi. Ponieważ sposób dalszego … Czytaj dalej