Pozostałe

„Objawy nerwicowe” — zespół objawów wegetatywnych i dolegliwości narządowych bez zmian fizykalnych — mają dla lekarzy każdej specjalności szczególne znaczenie. Prawie jedna trzecia do połowy pacjentów zgłaszających się po poradę cierpi z powodu dolegliwości, którym nie odpowiadają konkretne zmiany pozwalające na sprecyzowanie rozpoznania. Gdyby tego typu dolegliwości nie miały większego … Czytaj dalej

Pozostałe

Prawidłowy skład płynów ustrojowych u człowieka zapewniają osmo i wolumenreceptory (receptory objętościowe). Skład ten przedstawia się następująco: Całkowita woda dala stanowi u mężczyzny 60%, u kobiety 50% i u dziecka 70% masy ciała. Z wiekiem i zwiększaniem się ilości tłuszczu w całej masie ciała procentowy udział wody ustrojowej zmniejsza się. … Czytaj dalej

Pozostałe

Należy mieć zawsze na uwadze, że takie pojęcia jak: nerwowość, neurastenia, dystonia wegetatywna i maskowana depresja wyrażają zasadniczo taką samą treść, nawet jeśli obecnie lub we wcześniejszych okresach zmieniały się częściowo lub też przypisywano tym zespołom nieco inne znaczenia. Ponadto niezależnie od pojmowania tych wrodzonych, konstytucjonalnych lub głównie nabytych zaburzeń … Czytaj dalej

Pozostałe

W przeciwieństwie do płynu pozakomórkowego w dynamice płynów ustrojowych bierze udział cala objętość płynu wewnątrzkomórkowego. Stanowi ona 33’% masy ciała lub 55% całkowitej objętości wody ustrojowej. Oznaczenie tej przestrzeni jest możliwe za pomocą krzywych rozcieńczonych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników, jednakże nie jest to metoda stosowana w klinikach i potrzebna. Objętość … Czytaj dalej